Späť na stránku

obec Opoj

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV OBCE OPOJ

Názov
AKTUALITY_a_OZNAMY
faktury
kontrolne_spravy_hlavneho_kontrolora
objednavky
plan_kontrol_hlavneho_kontrolora
rozpocet
tlaciva_na_stianutie
uradna_tabula
uzemny_plan_obce_Opoj
verejne_obstaravanie
vseobecne_zavazne_nariadenia
zapisnice_obecneho_zastupitelstva
zmluvy

Show hidden files