Späť na stránku

obec Opoj

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV OBCE OPOJ

Názov
AKTUALITY_a_OZNAMY
Nakladanie_ s_ odpadmi_ od_ 1.7. 2016.pdf
faktúry_2011
faktúry_2012
faktúry_2013
faktúry_2014
faktúry_2015
faktúry_2016
kontrolne_spravy_hlavneho_kontrolora
na_stianutie
objednávky_2014
objednávky_2015
objednávky_2016
plan_kontrol_hlavneho_kontrolora
rozpočet_2011
rozpočet_2012
rozpočet_2013
rozpočet_2014
rozpočet_2015
rozpočet_2016
uzemny_plan_obce_Opoj
vseobecne_zavazne_nariadenia
zapisnice_obecneho_zastupitelstva
zmluvy_2011
zmluvy_2012
zmluvy_2013
zmluvy_2014
zmluvy_2015
zmluvy_2016

Show hidden files