Späť na stránku

obec Opoj

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV OBCE OPOJ - Tlačivá na stiahnutie

Názov Typ Veľkosť Dátum úpravy
Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.doc Microsoft Word Document 61 KB Oct 13 2015 8:57 AM
Navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.doc Microsoft Word Document 162 KB Oct 13 2015 8:57 AM
Ohlasenie_drobnej_stavby.doc Microsoft Word Document 52.5 KB Oct 13 2015 8:57 AM
Ohlasenie_stavebnych_uprav.doc Microsoft Word Document 46.5 KB Oct 13 2015 8:57 AM
Ohlasenie_udrziavacich_prac.doc Microsoft Word Document 45.5 KB Oct 13 2015 8:57 AM
Oznamenie_o_vzniku_-_zaniku_danovej_povinnosti_za_uzivanie_verejneho_priestranstva.doc Microsoft Word Document 29.5 KB Oct 13 2015 8:57 AM
Pisomne_oznamenie_o_vzniku_a_zaniku_danovej_povinnosti_miestneho_poplatku_za_KO_a_DSO.pdf PDF Document 833.7 KB Jan 9 2017 10:58 PM
Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf PDF Document 250.6 KB Jan 9 2017 10:58 PM
Priznanie_k__dani_z_nehnutelnosti_k_dani_za_psa.pdf PDF Document 5.3 MB Jan 9 2017 10:59 PM
Rokovaci_poriadok_OZ.doc Microsoft Word Document 57 KB Oct 13 2015 8:57 AM
VEREJNE_OBSTARAVANIE_SMERNICA_2006.doc Microsoft Word Document 104.5 KB Oct 13 2015 8:57 AM
VZN_trhovy_poriadok.doc Microsoft Word Document 40.5 KB Oct 13 2015 8:57 AM
Vyhlasenie_stavebneho_dozora.doc Microsoft Word Document 35.5 KB Oct 13 2015 8:57 AM
ZIADOST_-_MALY_ZDROJ.doc Microsoft Word Document 137.5 KB Oct 13 2015 8:57 AM
ZIADOST_-_REKLAMNE_ZARIADENIA.doc Microsoft Word Document 205 KB Oct 13 2015 8:57 AM
ZIADOST_-_VYRUB_DREVIN.doc Microsoft Word Document 126.5 KB Oct 13 2015 8:57 AM
ZIADOST_O_STAVEBNE_POVOLENIE_-_odbor_stavebny_a_zivotneho_prostredia.doc Microsoft Word Document 52 KB Oct 13 2015 8:57 AM
Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.doc Microsoft Word Document 57.5 KB Oct 13 2015 8:57 AM
Ziadost_o_povolenie_zmeny_uzivani_stavby.doc Microsoft Word Document 180.5 KB Oct 13 2015 8:57 AM
Ziadost_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokoncenim.doc Microsoft Word Document 183.5 KB Oct 13 2015 8:57 AM
byty-ziadost-o-pridelenie-najomneho-bytu.doc Microsoft Word Document 53 KB Jul 14 2016 9:49 PM
ziadost_reklamne_zariadenia.doc Microsoft Word Document 205 KB Oct 13 2015 8:57 AM
ziadost_uzemne_rozhodnutie.doc Microsoft Word Document 162 KB Oct 13 2015 8:57 AM
ziadost_vyrub_drevin.doc Microsoft Word Document 126.5 KB Oct 13 2015 8:57 AM
ziadost_zmena_stavby_pred_dokoncenim.doc Microsoft Word Document 183.5 KB Oct 13 2015 8:57 AM
ziadost_zmena_uzivania_stavby.doc Microsoft Word Document 180.5 KB Oct 13 2015 8:57 AM

Show hidden files