Späť na stránku

obec Opoj

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV OBCE OPOJ

Názov Typ Veľkosť Dátum úpravy
VZN_c.1_2012_Najomne_byty.pdf PDF Document 337.3 KB Dec 21 2015 11:46 PM
VZN_c.1_2012_Pridelovanie_sprava_najomnych_bytov.pdf PDF Document 409.6 KB Dec 21 2015 11:46 PM
VZN_c.2_2012_O_nakladani_s_najomnymi_bytmi.doc Microsoft Word Document 46.5 KB Dec 21 2015 11:46 PM
VZN_c.2_2012_O_poskytovani_prispevkov_z_rozpoctu_obce.doc Microsoft Word Document 98.5 KB Dec 21 2015 11:46 PM
VZN_c.2_2012_O_poskytovani_prispevkov_z_rozpoctu_obce.pdf PDF Document 223.4 KB Dec 21 2015 11:46 PM
VZN_c.3_2012_O_miestnych_daniach_a_o_miestnych_poplatkoch_za_komunalny_a_stavebny_odpad.pdf PDF Document 12.1 MB Dec 21 2015 11:46 PM
VZN_c.4_2012_Zasady_hospodarenia_s_fin._prostr._obce.pdf PDF Document 210.4 KB Dec 21 2015 11:46 PM
VZN_c.5_2012_O_urceni_vysky_dotacie_na_skolstvo.pdf PDF Document 92.2 KB Dec 21 2015 11:46 PM

Show hidden files