Späť na stránku

obec Opoj

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV OBCE OPOJ - Zmluvy

Názov
Dodatok-k_Zmluve_o_zvoze_a_ulozeni_odpadu_-_FCC Trnava_s.r.o..pdf
Dodatok_c_2_k_Zmluve_o_dodavke_plynu.pdf
Dodatok_c_3_k_Zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_-_AIRNET s.r.o..pdf
Dodatok_k_Zmluve_-_Slovak_Telekom_MS.pdf
Dodatok_k_Zmluve_-_Slovak_Telekom_OcU.pdf
Dodatok_k_Zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_-_Slovak_telekom_a.s..pdf
Dodatok_k_zmluve_-_FCC_Trnava_s.r.o..pdf
Dodatok_k_zmluve_FCC.pdf
Dohoda_o_pomoci_v_hmotnej_nudzi_-_UPSVR_Trnava.pdf
Dohoda_o_ukonceni_zmluvy_-_Airnet.s.r.o..pdf
Kupna_zmluva_-_Gigaset_DX800A_ISDN.pdf
Kupna_zmluva_-_RAJO_a.s..pdf
Kupna_zmluva_-_Zsl.distribucna,a.s..pdf
Kupna_zmluva_2_-_Slovak_Telekom,a.s..pdf
Licencna_zmluva_-_TOPSET_Solutions_s.r.o..pdf
Najomna_zmluva_-_Kucerovi.pdf
Najomna_zmluva_-_Martin_Kvak.pdf
Najomna_zmluva_Eva_Kajdaciova_a_spol..pdf
Najomna_zmluva_Mgr._Roman_Ornst.pdf
SPP_-_Dodatky_c_3.pdf
ZSE_-_Dodatok_benefit.pdf
Zmluva_-_ENVI-PAK,a.s._Bratislava.pdf
Zmluva_-_auditorske_sluzby.pdf
Zmluva_-_osobnyudaj.sk,s.r.o..pdf
Zmluva_o_balicku_GDPR+certifikate_SSl_-_Galileo_Corporation,s.r.o..pdf
Zmluva_o_dodavke_vody_-_TAVOS,a.s..pdf
Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_-_KOMENSKY,s.r.o.pdf
Zmluva_o_povereni_spracuvanim_osobnych_udajov _-_TOPSET_solutions.pdf
Zmluva_o_prevdzke_webovho_sidla_-_Galileo_Corporation,s.r.o..pdf
Zmluva_o_spracovani_osobnych_udajov_-_Galileo_Corporation,s.r.o..pdf
Zmluva_o_vytvoreni_weboveho_sidla_-_Galileo_Corporation,s.r.o..pdf
Zmluva_o_zriadeni_spolocneho_uradu.pdf
Zmluva_o_zriadeni_vecnyc h_bremien_v_prospech_tretich_osob_-_Zsl.distribucna_a.s..pdf
Zmluvy_o_poskytnuti_dotacii_z_rozpoctu_obce_-_2018.pdf
zmluvy_2011
zmluvy_2012
zmluvy_2013
zmluvy_2014
zmluvy_2015
zmluvy_2016
zmluvy_2017

Show hidden files